dilluns, 4 de novembre del 2013

El Consell Escolar vota demanar la dimissió de la Consellera.CONSELL ESCOLAR DEL 28 D'OCTUBRE 2013
PROPOSTA QUE  PRESENTA EL REPRESENTANT DE L’APIMA DE L’ IES SANT AGUSTÍ A LA CONSIDERACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

Davant el caòtic inici del present curs escolar.

Davant l’aprovació del Decret Llei per forçar l’aplicació en aquest curs del Tractament Integrat de Llengües, un cop que l’aplicació del decret que el regulava va ser suspès cautelarment per interlocutória de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Considerant que l’adopció d’un decret llei per imposar l’aplicació d’un decret que la Justícia ha deixat en suspens és un atemptat contra el dret a la tutela judicial efectiva reconegut a la Constitució, és contrari a l’Estatut d’Autonomia, que prohibeix legislar via decret-llei en matèria d’educació, és un frau a l’estat de dret i a la divisió de poders i és, en definitiva, un desacatament a la Justícia.

Davant les reiterades mostres de menyspreu per part del Govern de les Illes Balears del col·lectiu de docents, que ha arribat fins i tot a la seva repressió pel sol fet de complir el seu deure, com és el cas dels tres directors d’instituts de Menorca expedientats.

Davant la incapacitat i manca de voluntat de diàleg demostrada per la Consellera d’Educació, Cultura i Universitats, amb una forma de governar que ignora la veu dels experts i ignora l’opinió de la comunitat educativa.

Considerant que l’actuació de la conselleria d’Educació, Cultura i Universitats està atemptant contra el dret fonamental de famílies i docents a participar en la gestió i el control dels centres educatius , d’acord amb les lleis.

Constatant el majúscul desgavell que presideix l’inici del curs escolar , amb una majoria de centres que no saben quin projecte lingüístic han d’aplicar , no se sap quina llengua caldrà fer les assignatures o no se sap en quina llengua hauran de ser els llibres.

Constatant també que la situació als centres és cada vegada pitjor, amb menys recursos que mai, amb retallades de plantilla, amb supressió de programes de suport , increment de les ratios alumnes / professors, retallades en els dotacions per a menjadors escolars, etc. Etc.

Proposem al Consell Escolar l’adopció del següent

ACORD:

El Consell Escolar del IES Sant Agustí acorda demanar per 11 a vots a favor i 2 abstencions la dimissió de la Sra. Joana Maria Camps, consellera d’Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears.Sant Agustí, el 28 d’octubre de 2013

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada